Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ "Σταυρός του Νότου": Νέες ώρες τμημάτων Παραδοσιακού Χορού Παιδιών

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ
«Σταυρός του Νότου» 
Σας ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη λειτουργία
των τμημάτων Παραδοσιακού Χορού Παιδιών από την
Παρασκευή 18-12-2015 και το Σάββατο 19-12-2015
θα γίνει αναδιάταξη τους σύμφωνα με την Τάξη φοίτησης:

·    Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου (Προνήπια – Νήπια) θα κάνουν μάθημα την Παρασκευή 7-8 μ.μ. (πρώτος πίνακας)
·    Τα παιδιά Α –Β – Γ Τάξης του Δημοτικού θα κάνουν μάθημα το Σάββατο 5-6 μ.μ. (δεύτερος πίνακας)

·    Τα παιδιά Δ – Ε – ΣΤ Τάξης του Δημοτικού καθώς και του Γυμνασίου θα συνεχίσουν να κάνουν μάθημα το Σάββατο 6-7 μ.μ. (τρίτος πίνακας):

Πρώτος Πίνακας: Νηπιαγωγείο (Προνήπια – Νήπια)

Δεύτερος Πίνακας: Α - Β - Γ Τάξη Δημοτικού

Τρίτος Πίνακας: Δ - Ε - ΣΤ Τάξη Δημοτικού & Γυμνάσιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου