Καταστατικό Συλλόγου

Σκοποί του «Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου &
του Νηπιαγωγείου Καμινίων Πατρών» & τα μέσα επίτευξης τους
Βάσει των άρθρων 1,2 και 3 του Κεφαλαίου Α’ του Καταστατικού του Συλλόγου μας 
(όπως αυτό τροποποιήθηκε στις 6/2/1998)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου & του Νηπιαγωγείου Καμινίων Πατρών».
---------------------------------------------------------------------------
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1) Η μελέτη και η προβολή των προβλημάτων του Σχολείου και ο συντονισμός της δράσης όλων των γονιών για την λύση τους.
2) Η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η δημοκρατική αναβάθμιση της παιδείας.
3) Η κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, της παραπαιδείας και η πλήρης εφαρμογή της δωρεάν παιδείας
4) Η αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Εκπαίδευσης.
5) Η αναμόρφωση της δομής της εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να παρέχονται ουσιαστική γενική μόρφωση και επαγγελματικές γνώσεις.
6) Η προάσπιση της υγείας των μαθητών με εφαρμογή σύγχρονου θεσμού Σχολικής Υγιεινής.
7) Η συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα και έξω από το σχολείο.
8) Η διατήρηση και η διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
9) Η προώθηση και η οργάνωση χορευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τόσο εντός των ορίων της κοινότητας Καμινίων όσο και εκτός αυτών.
10) Η προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού.
11) Η συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης.
---------------------------------------------------------------------------------
ΑΡΘΡΟ 3ο
Μέσα για την επίτευξη αυτών των σκοπών είναι:

1) Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους άλλους φορείς της περιοχής.
2) Η διαφώτιση των γονιών και κηδεμόνων και η δραστηριοποίηση τους για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
3) Η στενή συνεργασία του Συλλόγου με τα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα των γονιών.
4) Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, εκδρομών κ.λ.π.
5) Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και τη λύση των προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας. 
6) Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα μέλη του Συλλόγου.
7) Η συμμετοχή του Συλλόγου στα όργανα διοίκησης του σχολείου.
8) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου