Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προτάσεις για το Β1 στάδιο της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο(Γ.Π.Σ.) / Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), Δημοτικής Ενότητας Βραχναιΐκων, Ν. Αχαΐας» - Αρ. Πρωτ. Δήμου Πατρέων 120975 - 25/9/2015


Ο “Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του

Νηπιαγωγείου Καμινίων” ως εκπρόσωπος των οικογενειών, δηλαδή των

 Γονέων και των Παιδιών που αποτελούν την Ελπίδα για το Μέλλον, των

 κοινοτήτων της σχολικής μας περιοχής (Καμίνια, Τσουκαλαίικα, Θεριανό 

Μοιραίικα) και με την ηθική υποχρέωση του ως ο μοναδικός Κοινωνικός

 Σύλλογος της περιοχής μας, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για να 

συμβάλει στη δημόσια διαβούλευση για την Β1 φάση της ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ 

Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Δ. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ Ν. 

ΑΧΑΪΑΣ. Γι' αυτό τον λόγο έχει ψηφίσει κατά την περσινή Γενική

 Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου (29-10-2014), στην οποία είχαν 

προσκληθεί για να συμμετάσχουν τα Τοπικά Συμβούλια των κοινοτήτων 

Καμινίων, Τσουκαλαιίκων και Θεριανού, σχετικό “Υπόμνημα Απόψεων & 

Προτάσεων” που κατατέθηκε στον Δήμο Πατρέων (Αρ. Πρωτ. 178503 / 28-

11-2014).

Με την παρούσα επιστολή επικαιροποιούμε και επανα- καταθέτουμε τις 

απόψεις και τις προτάσεις μας για το νέο Γ.Π.Σ. Σκοπός μας δεν είναι

 φυσικά να αμφι-σβητήσουμε την επιστημονική επάρκεια των μελετητών

 αλλά να προσθέσουμε την αποτύπωση των καθημερινών αναγκών και των

 προβλημάτων στη ποιότητα ζωής των οικογενειών της περιοχής μας,

 έχοντας πάντα ως σημείο αναφοράς τις σχολικές μας κοινότητες.

 Επιπλέον, πρόθεσή μας είναι η αποτύπωση των αναγκών για νέες

 κοινωνικές και δημόσιες υποδομές, που όχι απλώς θα καλύψουν τις

 ανάγκες του υπάρχοντος πληθυσμού αλλά θα προσελκύσουν νέο μόνιμο 

πληθυσμό και επισκέπτες και θα δημιουργήσουν τις προοπτικές για

 μεγαλύτερη οικιστική και κοινωνική ανάπτυξη, που είναι και το ζητούμενο

 από την εφαρμογή ενός αναπτυξιακού “εργαλείου” όπως είναι το Γ.Π.Σ.


Οι τομείς στους οποίους εστιάζουμε είναι η αναγκαία επέκταση 

των οικισμών και η διασφάλιση, αναβάθμιση και ανάπτυξη των 

δημόσιων και κοινωνικών υποδομών της περιοχής όπως 

σχολεία, χώρους αναψυχής & πολιτισμού κ.α.,


Αναλυτικότερα:

Επέκταση των οικισμών κατά το μέγιστο δυνατόν στο “δίπολο” Καμινίων – Τσουκαλαιίκων καθώς και στο Θεριανό και στα Μοιραίικα για να ενισχυθεί η οικιστική & οικονομική ανάπτυξη.

Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:
 • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των λόφων της περιοχής.
 • Η μη παρεμπόδιση της οικιστικής ανάπτυξης και της καθημερινής διαβίωσης στο “δίπολο” Καμινίων – Τσουκαλαιίκων από τον νέο αυτοκινητόδρομο Α5.  Δεδομένου ότι η πολύ φιλικότερη για τους οικισμούς επιλογή της Νότιας Χάραξης δεν προκρίθηκε, θα πρέπει να διασφαλιστεί η μη παρεμπόδιση της οικιστικής ανάπτυξης στα Τσουκαλαίικα και στα Καμίνια από τον νέο αυτοκινητόδρομο Α5. Είναι απολύτως απαραίτητη η πρόβλεψη για κατασκευή περισσότερων κάτω διαβάσεων/ κόμβων, περίπου κάθε 500m για αυτοκίνητα και κάθε 250m για πεζούς. Γι αυτόν τον λόγο πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις μέσω του νέου Γ.Π.Σ. από τον Δήμο προς το Υπουργείο Υποδομών για να γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες στο έργο του αυτοκινητόδρομου. Επίσης προτείνεται η επέκταση και η πολεοδόμηση των οικισμών αυτών των, περιορισμένων από τους συγκοινωνιακούς άξονες, κοινοτήτων τουλάχιστον μέχρι την χάραξη της Νέας Εθνικής Οδού και όπου είναι δυνατόν, χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον, και πέρα από αυτή. Ειδικά για τα Καμίνια που θα γίνει μετατόπιση της χάραξης, για μία απόσταση περίπου 800m, ακριβώς πίσω από το Νεκροταφείο, η σχεδόν μηδενική επέκταση του πυκνοκατοικημένου οικισμού προκαλεί προβληματισμό. Κι αυτό γιατί δεν αξιοποιείται καθόλου η “αποσυμπίεση” του οικισμού από την απομάκρυνση της Εθνικής Οδού και της Ζώνης Απαλλοτρίωσης, αφού παρά το αυξημένο κόστος (απαλλοτριώσεις, κόστος κατασκευής) αυτής της ιδιαίτερα σωστής λύσης δεν προκύπτει κάποιο όφελος για την ανάπτυξη και την λειτουργία του οικισμού με την επέκτασή του ή την κατασκευή νέων υποδομών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την μετατόπιση αυτή “απελευθερώνεται” ένα μεγάλο τμήμα αξιοποιήσιμης δημόσιας γης εκτάσεως 10 – 12.000m2 σε κομβικό σημείο της ευρύτερης περιοχής. Αυτή η έκταση ξεκινάει από τον, κοινό για τις κοινότητες Καμινίων, Τσουκαλαιίκων & Θεριανού, περιφερειακό κόμβο της ΒΙ.ΠΕ. και καταλήγει στον χώρο του σχεδιαζόμενου Πρότυπου Παραγωγικού – Παραθεριστικού Πάρκου (στις δημόσιες εκτάσεις του πρώην Ο.Ε.Κ.) ενώ απέχει από 0 έως 100m από τα σημερινά όρια του οικισμού, περίπου 60m από την Σιδηροδρομική Στάση Καμινίων και περίπου 150m από το Αθλητικό Στάδιο στα Καμίνια. Αν δεν αξιοποιηθεί αυτή η έκταση, θα απομείνει ως ένα ερημωμένο και “τυφλό” κομμάτι εθνικής οδού και θα προστεθεί στην εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή των Κοινοτήτων γύρω από τον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ.
 • Η μη παρεμπόδιση της οικιστικής ανάπτυξης και της καθημερινής διαβίωσης από την νέα Ηλεκτροκίνητη Σιδηροδρομική Γραμμή και τον Προαστιακό με επιλογή βελτιωμένης χάραξης στα Τσουκαλαίικα και τα Καμίνια και με βύθιση ή ανύψωση της όπου είναι απαραίτητο. Επιπλέον, είναι απολύτως απαραίτητη η πρόβλεψη για κατασκευή κάτω διαβάσεων / κόμβων, περίπου κάθε 500m για αυτοκίνητα και κάθε 250m για πεζούς. Θα πρέπει όμως να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις μέσω του Γ.Π.Σ. από τον Δήμο Πατρέων προς την ΕΡΓΟΣΕ προτού ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη για την Νέα Ηλεκτροκίνητη Γραμμή Πατρών – Πύργου. Διαφορετικά, θα βρεθεί η περιοχή μας, και ειδικότερα οι σχολικές μας μονάδες που η χάραξη της γραμμής εφάπτεται στα οικόπεδά τους και η ζώνη διέλευσης περνάει μέσα από τα προαύλια τους (!), πάλι προ τετελεσμένων - δυσάρεστων – εξελίξεων, ανάλογων με αυτές της χάραξης του νέου αυτοκινητόδρομου! Κι αυτό γιατί η Ηλεκτροκίνητη Γραμμή θα κατασκευαστεί, για λόγους ασφαλείας, πάνω σε ένα τσιμεντένιο τείχος ύψους 5 - 6m που θα χωρίζει τα Καμίνια και τα Τσουκαλαίικα στη μέση όπως το παλαιό τείχος του Βερολίνου!


Βασικές ανάγκες που καλύπτονται & οφέλη που προκύπτουν από την επέκταση των οικισμών είναι:
 • Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των οικογενειών, κατά τα 3-4 τελευταία χρόνια, που επιλέγουν για μόνιμη κατοικία τους τις κοινότητες της σχολικής μας περιοχής, κάτι που αποτυπώνεται στην διαρκή αύξηση των μαθητών στο Δημοτικό και στα δύο Νηπιαγωγεία της περιοχής μας. Αυτό το ευχάριστο φαινόμενο των τελευταίων, ιδιαίτερων, ετών δεν μπορεί να αποτυπωθεί από την μελέτη διότι χρησιμοποιεί αναγκαστικά τα επίσημα στοιχεία της Απογραφής του 2011.
 • Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των παραθεριστών, κυρίως από την Πάτρα, που επιλέγουν κατά τα τελευταία χρόνια να διαμένουν το μεγαλύτερο μέρος του έτους (και όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) στις παραθεριστικές τους κατοικίες. Το γεγονός αυτό έχει αποτυπωθεί στη κοινωνική και οικονομική ζωή των Κοινοτήτων.
 • Το ιδιαίτερα ευχάριστο φαινόμενο, των τελευταίων ετών, της αύξησης των μόνιμων κατοίκων αλλά και της “μονιμοποίησης” των παραθεριστών είναι βέβαιο, βάσει προηγούμενης εμπειρίας από Αθήνα & Πάτρα, ότι θα αυξηθεί σημαντικά:
  • με την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Α5 (ως προέκταση της Μεγάλης Περιμετρικής) και του νέου Κόμβου της ΒΙ.ΠΕ.,
  • με την επαναλειτουργία των Σιδηροδρομικών Στάσεων σε Καμίνια και Τσουκαλαίικα για τα δρομολόγια του Προαστιακού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μελετητές θεωρούν δεδομένη την επαναλειτουργία της Στάσης και στα Καμίνια, κάτι που είναι απολύτως σωστό αλλά εκ διαμέτρου αντίθετο με τις μέχρι τώρα επίσημες αποφάσεις του Δήμου που προβλέπουν την κατάργηση αυτής της Στάσης (127 χρόνια μετά την αρχική λειτουργία της). Η απόφαση αυτή πρέπει, το ταχύτερο δυνατόν, να ανακληθεί επισήμως από τον Δήμο αφού εκτός του ότι επιδεινώνει τις ήδη προβληματικές και ακριβές τοπικές συγκοινωνίες της περιοχής (και ειδικότερα της περιοχής του Πολεοδομικού Κέντρου και του Δημοτικού Σχολείου), επιδεινώνει τις προοπτικές ανάπτυξης και αξιοποίησης τόσο της, μέχρι τώρα, υποβαθμισμένης περιοχής μας όσο και υποδομών υπερτοπικού χαρακτήρα όπως το υπό σχεδιασμό Παραγωγικό – Παραθεριστικό Πάρκο που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την στάση και αποτελεί έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους του Γ.Π.Σ.
 • Οι πολύ σωστές προτάσεις της μελέτης για δημιουργία χώρων διοίκησης, πολιτισμού, αναψυχής και αθλητισμού στις συμπιεσμένες από τους συγκοινωνιακούς άξονες κοινότητες του “διπόλου” Καμινίων – Τσουκαλαιίκων, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατον να υλοποιηθούν δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες & αξιοποιήσιμες δημόσιες εκτάσεις μέσα ή κοντά στους οικισμούς αυτούς. Οι μοναδικοί υπάρχοντες κοινόχρηστοι χώροι γύρω από τις σιδηροδρομικές στάσεις Καμινίων και Τσουκαλαιίκων δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αφού περιορίζονται υπερβολικά από την ζώνη διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής και, το κυριότερο, είναι ιδιοκτησία του ΟΣΕ και γι' αυτό δεν είναι διαχρονικά διασφαλισμένη η συνέχιση της περιορισμένης χρήσης τους από τις Κοινότητες. Γι' αυτό και, πολύ σωστά τονίζεται στην μελέτη η ανάγκη χωροθέτησης αυτών των απολύτως αναγκαίων υποδομών σε άλλους χώρους που όμως δεν τους προσδιορίζει.
 • Παρότι η μελέτη διαπιστώνει επάρκεια χώρων εκπαίδευσης, για το Δημοτικό Σχολείο στα Καμίνια και τα Νηπιαγωγεία Καμινίων & Τσουκαλαιίκων, τα επιστημονικά – πληθυσμιακά δεδομένα της μελέτης δεν είναι δυνατόν να αποτυπώσουν τις πραγματικές ανάγκες που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες τάσεις και προοπτικές αύξησης των κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον, η αποτύπωση της επιφάνειας της κάτοψης των κτηρίων και των προαυλίων του Δημοτικού και των δύο Νηπιαγωγείων δεν είναι αρκετή για να δείξει την παλαιότητα, την ανεπάρκεια (ακόμη για και τον υπάρχοντα πληθυσμό) έως και την ακαταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων η “ηλικία” των οποίων ξεπερνά κατά πολύ τον μισό αιώνα!
  • Ειδικά για το εξαθέσιο (6/Θ) Δημοτικό Σχολείο της περιοχής, οι τρεις από τις μόλις έξι αίθουσες του είναι εδώ και μια δεκαετία μεταλλικές προκάτ. Επιπλέον, δεν υπάρχουν καθόλου χώροι ειδικών μαθημάτων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και γυμναστήριο, χώροι που στις περισσότερες περιοχές τη Πάτρας καλύπτουν και τις κοινωνικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των Κοινοτήτων. Για τις ανάγκες αυτές, η μελέτη προτείνει την δημιουργία κατάλληλων δημόσιων υποδομών που όμως, όπως προαναφέραμε, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δημόσιες εκτάσεις εντός των οικισμών αλλά ούτε και στα μικρά οικόπεδα των τριών σχολικών μονάδων τα οποία περιορίζονται δραματικά από την ζώνη διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής που περνάει μέσα από τα προαύλια τους! Είναι, λοιπόν, επιβεβλημένη η συνέχιση της δεκαετούς προσπάθειάς μας για την Χωροθέτηση – την οποία προτείνουμε να γίνει στο Νέο Γ.Π.Σ. - και την Υλοποίηση του Νέου Δημοτικού Σχολείου των Κοινοτήτων της Σχολικής μας Περιοχής (Καμίνια, Τσουκαλαίικα, Θεριανό Μοιραίικα) το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των διαρκώς αυξανόμενων, κατά τα τελευταία έτη, μαθητών, θα ενισχύσει τις προοπτικές οικιστικής ανάπτυξης που διαμορφώνονται κατά τα τελευταία έτη αλλά και θα ενσωματώνει τις απαραίτητες για τις Κοινότητες, σύμφωνα με την μελέτη, κοινόχρηστες υποδομές κοινωνικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητισμού. Προτείνουμε για την υλοποίηση αυτών των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων την αξιοποίηση μέρους της δημόσιας έκτασης που θα απελευθερωθεί από την μετατόπιση της Νέας Εθνικής Οδού, λίγο μετά από τον, κοινό για τις τρεις Κοινότητες, περιφερειακό κόμβο της ΒΙ.ΠΕ. σε συνδυασμό με την επέκταση του οικισμού των Καμινίων και την απαραίτητη ρυμοτόμηση της περιοχής.
  • Για το Νηπιαγωγείο Καμινίων προτείνουμε την Μεταφορά του στα μόνιμα κτήρια των τωρινών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου για να λειτουργήσει πλέον ως Ολοήμερο Νηπιαγωγείο που το έχουν ανάγκη οι οικογένειες τις περιοχής. Τα κτήρια αυτά θα αναβαθμιστούν και θα απομακρυνθούν τα υπάρχοντα 3 μεταλλικά προκάτ.
  • Για το Νηπιαγωγείο Τσουκαλαιίκων προτείνουμε την Αναβάθμιση και την Επέκταση του κτηρίου για να καλύψει με επάρκεια και αξιοπρέπεια τις ανάγκες τις διαρκώς αναπτυσσόμενης κοινότητας Τσουκαλαιίκων. Επιπλέον, με την απαραίτητη διαμόρφωση του, κοινού με τον παιδικό σταθμό, προαυλίου, προτείνεται η χωροθέτηση σε τμήμα αυτού, Ανοικτού Χώρου Θερινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (Σινεμά, Θέατρο) με, κατά κύριο λόγο, λυόμενες εγκαταστάσεις. Αξίζει να σημειωθεί η γειτνίαση του χώρου με την σιδηροδρομική στάση Τσουκαλαιίκων και η συνεπαγόμενη δυνατότητα κάλυψης υπερτοπικών αναγκών ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Ανοικτός Χώρος Θερινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Όπως προαναφέραμε από την μετατόπιση της Νέας Εθνικής Οδού μετά τον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ. “απελευθερώνεται” ένα μεγάλο τμήμα αξιοποιήσιμης δημόσιας γης εκτάσεως 10 – 12.000m2 σε κομβικό σημείο της ευρύτερης περιοχής. Αυτή η έκταση ξεκινάει από τον, κοινό για τις κοινότητες Καμινίων, Τσουκαλαιίκων & Θεριανού, περιφερειακό κόμβο της ΒΙ.ΠΕ. και καταλήγει στον χώρο του σχεδιαζόμενου Πρότυπου Παραγωγικού – Παραθεριστικού Πάρκου (στις δημόσιες εκτάσεις του πρώην Ο.Ε.Κ.) ενώ απέχει από 0 έως 100m από τα σημερινά όρια του οικισμού, περίπου 60m από την Σιδηροδρομική Στάση Καμινίων και περίπου 150m από το Αθλητικό Στάδιο στα Καμίνια. Στην Βορεινή άκρη της έκτασης αυτής έχουμε προτείνει την χωροθέτηση του Νέου Δημοτικού Σχολείου της περιοχής, και στη συνέχεια προτείνουμε σε όλη την υπόλοιπη τεράστια έκταση την δημιουργία Χώρου Υπαίθριων Μαζικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (συναυλιών, θεάτρου, εκθέσεων) αλλά και Αναψυχής και Άθλησης που θα αποτελεί συνέχεια του σχεδιαζόμενου Παραγωγικού – Παραθεριστικού Πάρκου, στο οποίο και θα καταλήγει. Οι χώροι αυτοί μαζί και με το γειτονικό Αθλητ. Κέντρο θα αποτελούν έναν υπερτοπικό πόλο έλξης επισκεπτών, από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, που θα έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση μέσω του Κόμβου της ΒΙ.ΠΕ. και το κυριότερο μέσω της γειτονική σιδηροδρομικής στάσης στα Καμίνια που πρέπει να λειτουργήσει ξανά μαζί με όλο το δίκτυο του Προαστιακού.

Τοπικοί χώροι Πολιτιστικών & Κοινωνικών Εκδηλώσεων: Τέτοιοι χώροι που άμεσα μπορούν να καλύψουν μερικώς, προσωρινά μέχρις ότου κατασκευαστούν επαρκέστεροι χώροι, τις ανάγκες για τις κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις της κάθε κοινότητας είναι α) χώροι το παλαιού Δημοτικού στο Θεριανό, β) το κτήριο του παλαιού Σταθμού στα Τσουκαλαίικα και γ) το διατηρητέο κτήριο του παλαιού Σταθμού στα Καμίνια που πρέπει όμως πρώτα να επισκευαστεί.

Αθλητικό Στάδιο στα Καμίνια: Ο χώρος αυτός, παρότι προτείνεται από την μελέτη ως συμπληρωματικός αθλητικός χώρος για τις ανάγκες των κοινοτήτων της περιοχής αλλά και ως χώρος συγκέντρωσης του πληθυσμού σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών, είναι κλειστός εδώ και χρόνια για να ανακατασκευαστεί ως “Αθλητικό Κέντρο Δ. Βραχναιίκων”. Αν και έχουν δαπανηθεί ποσά της τάξης του 1.000.000€ απομένει ακόμα να γίνει το 25-30% των εργασιών και ΔΕΝ είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ακόμα ούτε ως χώρος συγκέντρωσης αφού είναι στρωμένος με χοντρές κοφτερές πέτρες αποστράγγισης. Πέρα λοιπόν από την εξυπηρέτηση των αθλητικών αναγκών της περιοχής, αλλά και άλλων περιοχών λόγω της γειτνίασης με την σιδηροδρομική στάση Καμινίων (είναι σε απόσταση περίπου 150m), είναι επιβεβλημένη η άμεση ολοκλήρωση της ανακατασκευής του για την προστασία του πληθυσμού της περιοχής σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.


Συμπεράσματα
Οι προαναφερθείσες προτάσεις ευελπιστούμε ότι θα συμβάλουν:
 • στην μερική αντιστάθμιση της περιβαλλοντικής, οικιστικής & κοινωνικής υποβάθμισης από τα σχεδιαζόμενα συγκοινωνιακά έργα στην ευρύτερη περιοχή.
 • στην ενίσχυση του πολιτιστικού, κοινωνικού & περιβαλλοντικού ρόλου του Σχολείου.
 • στην ισόρροπη κοινωνική, οικιστική & οικονομική ανάπτυξη μεταξύ του Κέντρου και της υποβαθμισμένης Περιφέρειας.
 • στον μη εξαναγκασμό των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών σε “αστυφιλία” λόγω του οικονομικού βάρους της πρόσβασης σε απομακρυσμένες κοινωφελείς υποδομές & διευκολύνσεις.

Με εκτίμηση


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου του Νηπιαγωγείου Καμινίων


Σχετική Ανάρτηση: 
Υπόμνημα Απόψεων & Προτάσεων προς τον Δήμο Πατρέων, αρ.πρωτ. 178503/28.11.14 (http://goneis-dim-nip-kaminia.blogspot.com/2014/11/blog-post_8.html)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου