Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Σκοποί του «Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου &του Νηπιαγωγείου Καμινίων Πατρών» & τα μέσα επίτευξης τουςΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
-

Σκοποί του «Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου &
του Νηπιαγωγείου Καμινίων Πατρών» 
& τα μέσα επίτευξης τους
-
Βάσει των άρθρων 1,2 και 3 του Κεφαλαίου Α’ του Καταστατικού του Συλλόγου μας 
(όπως αυτό τροποποιήθηκε στις 6/2/1998)
-
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου & του Νηπιαγωγείου Καμινίων Πατρών».

---------------------------------------------------------------------------
ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1) Η μελέτη και η προβολή των προβλημάτων του Σχολείου και ο συντονισμός της δράσης όλων των γονιών για την λύση τους.

2) Η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η δημοκρατική αναβάθμιση της παιδείας.

3) Η κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, της παραπαιδείας και η πλήρης εφαρμογή της δωρεάν παιδείας

4) Η αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Εκπαίδευσης.

5) Η αναμόρφωση της δομής της εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να παρέχονται ουσιαστική γενική μόρφωση και επαγγελματικές γνώσεις.

6) Η προάσπιση της υγείας των μαθητών με εφαρμογή σύγχρονου θεσμού Σχολικής Υγιεινής.

7) Η συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα και έξω από το σχολείο.

8) Η διατήρηση και η διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

9) Η προώθηση και η οργάνωση χορευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τόσο εντός των ορίων της κοινότητας Καμινίων όσο και εκτός αυτών.

10) Η συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης.
---------------------------------------------------------------------------------

ΑΡΘΡΟ 3ο

Μέσα για την επίτευξη αυτών των σκοπών είναι:

1) Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους άλλους φορείς της περιοχής.

2) Η διαφώτιση των γονιών και κηδεμόνων και η δραστηριοποίηση τους για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

3) Η στενή συνεργασία του Συλλόγου με τα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα των γονιών.

4) Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, εκδρομών κ.λ.π.

5) Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και τη λύση των προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας. 

6) Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα μέλη του Συλλόγου.

7) Η συμμετοχή του Συλλόγου στα όργανα διοίκησης του σχολείου.

8) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας με χαρά θα απαντήσουν σε κάθε απορία σας σχετικά με τους σκοπούς του Καταστατικού μας και με τα μέσα για την επίτευξής τους.
Επίσης είμαστε ανοικτοί σε κάθε εθελοντική δραστηριότητα των μελών μας που είναι σύμφωνη με τους σκοπούς αυτούς.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου